Atrakcje turystyczne naszych gmin celem inwestycji

YXJ0aWNsZXMvMjAxODA0MTMxMDM3MzUtMTIyLTIuanBn
Gmina Tuczna będąca liderem projektu otrzymała dofinansowanie, by razem z innymi gminami zwiększyć dostęp do lokalnej turystyki.
Gmina Tuczna wspólnie z sześcioma gminami partnerskimi uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo” w ramach działania 7.3 Turystyka Przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt o wartości 2 286 657,16 zł realizowany będzie w partnerstwie z gminami Sławatycze, Łomazy, Zalesie, Rokitno, Konstantynów oraz Kodeń. Jego głównym założeniem jest zwiększenie dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie pod względem przyrodniczym wraz z tworzeniem infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki.

Grupę docelową projektu stanowią gminy będące w partnerstwie, a co za tym idzie, również ich mieszkańcy, grupy szkolne, studenci, grupy naukowe itp. Ponadto, zaplanowano utworzenie produktów turystycznych w każdej z gmin. Projekt zawiera zadania ukierunkowane na integrację z ponadregionalnym szklakiem turystycznym Green Velo, co w konsekwencji zwiększy napływ turystów, a zatem w pełni wykorzysta produkty projektu.

W Tucznej będzie to „Wypoczynek w Dolinie Bugu”, gmina Sławatycze oraz Łomazy zaoferuje „Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę”. Zalesie zaprowadzi nas „Krzną do Podlaskiego Przełomu Bugu”, gmina Rokitno wyjdzie z programem „Odkryj niepowtarzalny krajobraz w dolinie rzeki Bug”, a gmina Konstantynów zaproponuje „Zacznij od Konstantynowa – poznaj nadbużańską przyrodę”. Gmina Kodeń zaś utworzy produkt turystyczny „Udostępnienie walorów krajobrazowych w ośrodku turystyki Kodeń”.

W ramach projektu przewiduje się również wdrożenie systemu informacji turystycznej ICT.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *