Będzie asfalt na Koncertowej? Trwa weryfikacja ofert

Będzie asfalt na Koncertowej? Trwa weryfikacja ofert 16

Do przetargu na budowę ulicy Koncertowej w Białej Podlaskiej zgłosiło się dwóch wykonawców. Obecnie trwa weryfikacja, czy złożone przez nich oferty spełniają wszystkie wymagania. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 7 mln zł.

Obecnie ulica Koncertowa ma gruntową nawierzchnię i jest ona drogą dojazdową do posesji wzdłuż ulicy. Jednocześnie stanowi ona połączenie między ulicami Witoroską i Daleką. Odwadniana jest powierzchniowo poprzez spływ wody na przydrożne tereny.

– Istniejąca droga nie spełnia parametrów technicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – wyjaśnia Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prasowy prezydenta miasta.

Ta inwestycja jest jedną z wielu, które znalazły się w budżecie na ten rok.  Oprócz budowy nawierzchni na ulicy Koncertowej, projekt zakłada również  stworzenie chodnika, ścieżki rowerowej, sieci oświetleniowej oraz kanalizacji deszczowej. Przewiduje on także przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowań, kanalizacji deszczowej i sieci gazowej na odcinkach w obszarze realizacji inwestycji. Ponadto planowane jest usunięcie kolizji sieci napowietrznych i kabli energetycznych oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych.

– W związku z brakiem kanalizacji deszczowej w tej części miasta, na ulicy Gromadzkiej w miejsce odkrytego rowu odwadniającego powstanie kanał deszczowy zbierający wody opadowe i roztopowe. Zasypanie rowu istotnie zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się po ulicy – tłumaczy rzecznik.

Kanał deszczowy pojawi się również na ulicy Dalekiej, co umożliwi podłączenie wcześniej wybudowanych studni chłonnych na ulicach: Klonowej, Środkowej, Wolskiej, Przelotnej i Kołychawie. – Istniejące studnie chłonne mają być wpięte do projektowanej kanalizacji deszczowej działającej jako przelew w sytuacjach przepełnienia studni chłonnych. Na budowanym odcinku zapewniono obsługę komunikacyjną działek przyległych do drogi dzięki bezpośrednim zjazdom – dodaje Gabriela Kuc-Stefaniuk.

Ulica Koncertowa zapewni wygodny dojazd do osiedla mieszkaniowego Słoneczne Wzgórze. Ograniczyć go mogłaby budowa tunelu pod torami w ciągu ulicy Witoroskiej.

Udostępnij!

Komentarze: 1

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *

  1. Na koncertowej terenu od wooja, że autostradę można budować, a oni prawoskrętu w witoroska, jedyny sensowny wyjazd z osiedla w stronę torów nie mogli zrobić!!! Rondo tam się prosi