Bezpieczeństwo

Komenda Miejska Policji
Plac Wojska Polskiego 23
tel. 83 344 81 00
fax 83 344 82 71
tel. zaufania 96 97
Oficer dyżurny tel. 83 344 83 00
Rewir dzielnicowy tel. 83 344 83 45
Sekcja ruchu drogowego tel. 83 344 82 35

Prokuratura Rejonowa
ul. Brzeska 20-22
tel. 83 343 30 87
fax. 83 343 77 85
Centrala tel. 83 342 08 80
Sekretariat tel. 83 343 27 70

Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej

ul. Piłsudskiego 5/7
tel. 83 343 28 86 ,83 344 16 56
fax. 83 344 01 66

Sąd Rejonowy
ul. Brzeska 20- 22,
tel. cen. 83 342 08 80
Wydziały:
– Cywilny, tel. 83 343 50 83
– Karny, tel. 83 343 22 97
– Rodziny i Nieletnich, tel. 83 343 22 95
– Ksiąg Wieczystych, tel. 83 343 22 56
– Pracy, tel. 83 343 74 49

Rejonowy Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
tel. 83 343 45 03
Sekcja Wykonywania Orzeczeń
tel. 83 342 08 47

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Sidorska 93
tel. 83 344 72 10
fax 83 433 72 27
tel. MSWIA 8141408

Straż Miejska
ul. Brzeska 36A
tel. 83 344 75 43
fax 83 342 75 46