Bialski MOPS ma już 30 lat

Bialski MOPS ma już 30 lat 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej istnieje już od 30 lat. Dzisiaj (1 czerwca) Michał Litwiniuk, prezydent miasta złożył życzenia i pogratulował pracownikom. Ci z największym stażem otrzymali również listy gratulacyjne.

– Od dnia utworzenia do chwili obecnej znacznie wzrosła zarówno ranga pomocy społecznej, jak również zakres realizowanych zadań i usług. Obok świadczeń pieniężnych MOPS, jako jedyny w powiecie, prowadzi Noclegownię i Ogrzewalnię dla Bezdomnych. Przy Ośrodku funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który obsługuje mieszkańców naszego miasta oraz powiatu bialskiego. Prowadzony jest również Miejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – czytamy na stronie miasta.

Gościem specjalnym wydarzenia była Maria Parafiniuk, pierwsza dyrektor MOPS, która przez ponad 20 lat kierowała pracą ośrodka. Spotkanie było doskonałą okazją do wspomnień oraz planowania przyszłości.

Udostępnij!

Komentarze: 4

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *

  1. Jak widać MOPS problemów ubóstwa i bezdomności nie rozwiązał przez 30 lat. Chociaż może nie do końca – rozwiązał problem ze znalezieniem pracy przez kolegów zmieniających się grup rządzących Białą.