Bialski szpital z dużym dofinansowaniem

Bialski szpital z dużym dofinansowaniem 16

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców obszaru przygranicznego. Ma on również prowadzić do poprawy dostępności do usług zdrowotnych oraz podnosić świadomość dotyczącą zagrożenia chorobami zakaźnymi.

W miniony czwartek (22 marca) na posiedzeniu w Białymstoku Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”.

Ze 143 złożonych wniosków komitet zadecydował przyznanie dofinansowania 17 projektom. Wśród nich jest właśnie projekt Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Będzie on realizowany we współpracy z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu.

Szpitale mają razem wypracować wspólne procedury postępowania z chorymi. Współpraca ma również polegać na szkoleniu personelu medycznego, realizacji badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania WZW C oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości o problemie zdrowotnym WZW C.

Projekt zakłada także rozbudowę zaplecza infrastrukturalnego szpitali, a to przyczyni się do stworzenia kompletnego systemu do diagnozy i leczenia pacjentów z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych.

Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 mln EUR, z czego kwota dofinansowania opiewa na 1,82 mln EUR.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *