Braki w dokumentacji, inwestycja bez ubezpieczenia i opóźnienia w budowie. Miasto „wyrzuca” wykonawcę

Braki w dokumentacji, inwestycja bez ubezpieczenia i opóźnienia w budowie. Miasto "wyrzuca" wykonawcę 16

W minionym tygodniu wykonawca bialskiego stadionu przedstawił obszerną dokumentację, która została poddana analizie. Dzisiaj (17 grudnia) Sylwia Golik, naczelnik wydziału inwestycji bialskiego magistratu wydała  oświadczenie odnośnie rozwiązania umowy z firmą S-Sport, wykonawcą stadionu miejskiego. Miasto nie zgadza się z tłumaczeniem wykonawcy i czeka na przekazanie wszystkich dokumentów dotyczących budowy. 

„Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przedstawionego Państwu w dn. 11 grudnia 2018 r. oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Wykonawca stadionu firmą S-Sport, po wnikliwej analizie dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w dn. 11 grudnia 2018 r. stwierdzamy, że nie wniosły one niczego istotnego i dlatego nasze odstąpienie pozostaje w mocy i jest skuteczne.

Daliśmy szansę Wykonawcy aby w ciągu 7 dni przedstawił nam łącznie ubezpieczenie OC oraz nowe terminy realizacji robót:

1.Ubezpieczenie, które otrzymaliśmy jest datowane na dzień 6 grudnia 2018 r., a więc na dzień odstąpienia od Umowy. Wynikać z tego może, że od 22 lipca do 6 grudnia 2018 r. brak było ubezpieczenia OC inwestycji budowy stadionu. Ponadto, nie udokumentowane opłacenia polisy.

Analiza przedstawionego OC prowadzi do wniosku, że nie odpowiada ono wymogom umownym. W związku z tym, choćby z tej przyczyny brak jest podstaw do cofnięcia przedmiotowego oświadczenia.

1.Jednocześnie nie otrzymaliśmy konkretnych propozycji i harmonogramu prac na realizację przedmiotowych robót, które byłyby do zaakceptowania.

Stan wykonania poszczególnych robót daleko odbiega od harmonogramu ich wykonania. Dotychczas przedstawione faktury opiewały na kwoty ok. 2 376 000.00 zł, zaś z harmonogramu rzeczowo – finansowego wynika, że roboty powinny być wykonane na kwotę blisko 12 000 000.00 zł.

Zakres prac pozostałych wykonania jest jeszcze bardzo duży, bo na kwotę blisko 37 mln, natomiast do końca umowy pozostało około 7 miesięcy z czego ok. 2 lub 3 miesiące to okres zimowy, co powoduje utrudnienia w pracach budowlanych. Już na dzień dzisiejszy można zauważyć, że prace budowlane muszą być znacznie ograniczone aurą zimową.

W tym stanie rzeczy, oświadczenie z 6 grudnia o odstąpieniu od umowy jest skuteczne i aktualne.

Prezydent wykazał daleko idącą dobra wolę wybudowania stadionu, ale w tej sytuacji nie mógł postąpić inaczej. W szczególności kierując się dobrem mieszkańców  i odpowiedzialnością za budżet miejski podjął taka decyzję.

Obecnie musimy dokonać szczegółowej inwentaryzacji wszystkich prac.

W dniu odstąpienia od umowy, firma Wykonawcy miała 5 dni by opuścić teren budowy oraz usunąć sprzęt i materiały na własny koszt, zabezpieczyć plac budowy, a także sporządzić protokół inwentaryzacji robót, przekazać dokumentację odbiorową i dok. projektową.

Z zakresu prac zabezpieczających plac budowy po odstąpieniu, firma się nie wywiązała, w związku z czym musieliśmy zlecić to innemu Wykonawcy na koszt firmy S-SPORT.

Nie zostały nam również przedstawione powyższe dokumenty odbiorowe i pełna dokumentacja projektowa, firma zobowiązała się zrobić to do dn. 18 grudnia 2018 r.”

Udostępnij!

Komentarze: 22

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *

 1. A taki spoko stadion mieliśmy, dorobili by tylko zadaszenie na wschodniej trybunie i stykło by na naszą ligę, to nie StefanArena musiała powstać …

 2. ” że nie odpowiada ono wymogom…..umownym”?
  Adam – specjalista ze szpitala niech odkręca ten „bajzel” i nie ma,że nie,kto odpowiadał za zamówienia publiczne,ten wydział powinien podlegać głębszej analizie…..i wszystko za zgodą skarbniczki się odbywało……więc mamy nadzieję,że nowy rok przywita już poza urzędem?Kąpielisko i halę sportową wybudujcie….i będzie ok…albo zapytajcie mieszkańców o zdanie…

 3. Czy można by poprosić Pana ze spychacza by te górki na murawie trochę utwardził ? Pada śnieg, więc można by z rodzinami na sanki się wybrać na te hałdy.

  1. Akurat chodzinski był odpowiedzialny za inwestycje oraz przetargi. Teraz w ramach „dobrze” wykonanej pracy stefaniuk stworzył mu samodzielne stanowisko kierownicze w szpitalu hahHa BRAWO!!!!!!

   1. A wlasciciel centrum co plakat wisiał obecnego prezydenta na brzeskiej i narutowicza nie bardzo chce sypnać ehhh co za czasy

 4. Za PO by było odwrotnie, roboty wykonane na 2 mln 376 tys. , z kasy wypłynęło 12 mln. Tak budowali najdroższe stadiony świata…

 5. Musi wygrac ten co nie wygral przetargu teraz sie rozwiazuje wszystkie umowy a zaraz bedzie kontynuowac swiatna firma. Wystarczy pomysleć strach normalnie strach patrzeć na to