Były wójt skazany za nadużycie uprawnień

Były wójt skazany za nadużycie uprawnień 15
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim skazał byłego wójta gminy Międzyrzec Podlaski na 3 miesiące pozbawienia wolności. Ma to związek z nadużyciem uprawnień przy budowie jednej z sal gimnastycznych na terenie gminy. Wyrok nie jest prawomocny.
– Oskarżonego Leszka M. Sąd uniewinnił od dokonania zarzuconego mu czynu zaś oskarżonego Mirosława K. uznał za winnego tego, że w okresie od 24 października 2012 r. do dnia 18 grudnia 2013 r. jako funkcjonariusz publiczny z tytułu pełnienia funkcji wójta gminy będąc zobowiązanym do dokonania zgłoszenia kotła cieczowego, zamontowanego w kotłowni olejowej zmodernizowanej w ramach realizowanego przez Gminę zadania „Budowa Sali Gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum nr 2 ” do urzędu Dozoru Technicznego celem objęcia dozorem technicznym  tego urządzenia, nie dopełnił obowiązku służbowego i nie dokonał zgłoszenia – informuje starszy inspektor Agnieszka Semeryt z Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Lublinie.

W wyniku czego dopuścił do eksploatacji kotła cieczowego, zamontowanego w kotłowni olejowej podczas realizacji wymienionego zadania, bez zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego i bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji, skutkiem czego działał na szkodę interesu publicznego.

Sąd byłemu wójtowi wymierzył karę 3 miesięcy pozbawienia wolności orazj wykonanie warunkowo zawiesił na okres 2 lat tytułem próby. Mirosław K. ma zapłacić 5 tys. zł grzywny oraz koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny.

Z naszych informacji wyniki, że wnioski o pisemne uzasadnienie wyroku wpłynęły od oskarżonego Mirosława K., obrońcy obu oskarżonych, prokuratora oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Obecnie sędzia referent jest na etapie sporządzania pisemnego uzasadnienia orzeczenia.

Termin na napisanie uzasadnienia został przedłużony do 26 lutego.

Szkoda ta została naprawiona, już za czasów nowych władz. Dokonano odpowiednich odbiorów i dopuszczonao pieć do użytkowania.

Przypomnijmy, że to kolejny wyrok, który zapadł w związku z pracą byłego wójta w gminie Międzyrzec Podlaski. 14 lipca 2016 roku Sąd Okręgowy w Lublinie podtrzymał decyzję niższej instancji i skazał go za przekroczenie uprawnień i za łamanie praw pracowniczych. Obecnie K. zarządza jedną z najwiekszych spółek w Białej Podlaskiej.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *