Coś dla pasjonatów regionu. Będzie spotkanie z historykiem i archiwistą

Coś dla pasjonatów regionu. Będzie spotkanie z historykiem i archiwistą 16

„Propaganda komunistyczna w regionie bialskopodlaskim w okresie międzywojennym” – pod takim hasłem odbędzie się wykład, który poprowadzi dr Dariusz Magier. Jest on m.in. autorem i współautorem kilkunastu publikacji książkowych i około 300 artykułów naukowych.

Spotkanie zostało zaplanowane na 23 lutego o godzinie 17 w Dziale Wiedzy o Regionie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej. Tego dnia wykład wygłosi dr Dariusz Magier. Jego zainteresowaniami naukowymi są teoria oraz metodyka archiwalna, dzieje biurokracji komunistycznej oraz najnowsza historia Podlasia.

Dr Dariusz Magier urodził się w 1971 roku w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem radzyńskiego liceum ogólnokształcącego. W 1995 roku ukończył studia historyczne o specjalności archiwalnej na UMCS w Lublinie. Na tej samej uczelni zdobył stopień doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Dr Dariusz Magier pracował m.in. w Archiwum Państwowym w Lublinie, Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Był również dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach, kierownikiem Zakładu Archiwistyki.

Historyk jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji książkowych i około 300 artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. W wielu z nich poruszał tematykę regionalną.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *