Czystsze powietrze nad Kodniem [REKLAMA]

Czystsze powietrze nad Kodniem [REKLAMA] 16

Ponad dwieście gospodarstw domowych w gminie Kodeń przyczynia się, od tego roku, do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, a co za tym idzie ochrony czystości naszego powietrza. Dokładnie 162 zestawy kolektorów słonecznych, 22 zestawy pomp ciepła i 20 kotłów na biomasę zostały zainstalowane w domach naszych mieszkańców. Po raz pierwszy mieszkańcy gminy Kodeń mogli skorzystać z dopłat unijnych bezpośrednio na swoje potrzeby.

Oprócz wymienionych wyżej urządzeń w czterech budynkach użyteczności publicznej: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, Dom Kultury w Zabłociu, Urząd Gminy w Kodniu i Ośrodek Zdrowia w Kodniu zamontowane zostały kotły centralnego ogrzewania na biomasę.

Stało się to dzięki udziałowi Gminy w projekcie pn.: „Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Wartość dofinansowania wynosiła 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Łączna wartość projektu – 3 mln zł.

Czystsze powietrze nad Kodniem [REKLAMA] 17

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *