Dobra energia do lata

Dobra energia do lata 16

Podpisano umowę na dostawę i montaż pomp ciepła do mieszkańców miasta Biała Podlaska. Zostanie zamontowanych 228 pomp ciepła.

14 stycznia prezydent Michał Litwiniuk podpisał umowę na dostawę i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie Miasta Biała Podlaska – część II zamówienia. Zadanie zrealizuje firma DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski.

Inwestycja ta jest realizowana w ramach przedsięwzięcia „Włączamy Dobrą Energię – budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” i poza pompami ciepła c.w.u. przewiduje dofinansowanie na: kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne oraz kotły wykorzystujące biomasę. Dofinansowanie to – realizacja Działania 4.1.: Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL 2014-2020 – wynosi 9 mln zł. Wkład własny w projekt (o łącznej wartości 12 mln zł) wynosi 3 mln zł.

Przedmiot umowy obejmuje m.in. dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 228 zestawów powietrznych pomp ciepła o mocy 1,7 kW służących do przygotowywania c.w.u. ze zintegrowanymi podgrzewaczami wody o poj. 260 l. Pompy ciepła przeznaczone są do pracy z dolnym źródłem w postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego. Wykonawca ma za zadanie uruchomić całe urządzenie i przekazać odpowiedniemu mieszkańcowi.

Wartość inwestycji to 2 120 126,40 zł. Termin realizacji umowy: do 10 czerwca.

Udostępnij!

Komentarze: 3

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *