Dokończą inwestycje i rozpoczną nowe. Trzy miliony w gminie Konstantynów

Dokończą inwestycje i rozpoczną nowe. Trzy miliony w gminie Konstantynów 16

Zostanie dokończona rewitalizacja jednej miejscowości czy np rozpocznie się rozbudowa urzędu gminy. To jedne z największych inwestycji w gminie Konstantynów w 2020 roku. 

Prawie dwa miliony złotych zostanie wydane na Rewitalizacje Komarna – Kolonii, z czego aż 1,37 mln pochodzi ze środków Unii Europejskiej. W budżecie zapisana jest również rozbudowa urzędu gminy, koszt na ten rok to 390 tys. zł. 297 tys zł pochłonie rozwój ścieżek turystycznych i integracja z ponadregionalnym szlakiem Green Velo.

Lwią częśc budżetu stanowią budowy dróg. 120 tys zł. ma być wydane na drogę w Komarnie Kolonii. Wykonane zostaną projekty dróg w Komarnie, w Konstantynowie (ul. Mickiewicza, Dworcowej i Targowej) oraz Zakalinkach na Wygon. Opracowana zostanie dokumentacja techniczna na drogę w  Wólce Polinowskiej. Wykonana zostanie nawierzchnia z gruzobetonu na odcinku w III Koloni. Czy zakupione zostaną działki na drogę.

W planie inwestycyjnym jest również projekt zagospodarowania centrum Konstantynowa za 22 tys. zł. Gmina zamierza również uporządkować teren pod budowę świetlicy w jednej ze swoich miejscowości. Wykonany zostanie plac zabaw przy szkole w Konstantynowie oraz przy drodze powiatowej ustawione zostaną cztery słupy oświetleniowe.

Wysokość wydatków wynosi 3 024 870 zł. Unia Europejska dokładna 1 610 467 zł.

Udostępnij!

Komentarze: 1

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *