Duży projekt dobiega końca

15

Hydrofornia zmodernizowana, panele fotowoltaiczne zamontowane, wodomierze wymienione. Już za chwilę ruszy również system, który będzie dużym udogodnieniem dla mieszkańców.

Projekt „Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zmodernizowano ujęcie wody w Tucznej. Hydrofornię wyposażono w nową instalację technologiczną, zdemontowano istniejące pompy, hydrofory i inne elementy. Ponadto zamontowano nowy aerator, filtry ciśnieniowe, a także zestaw pompowy. Stacja została wyposażona w sprężarkę oraz dmuchawę, zainstalowano niezbędne rurociągi PCV, trzy pompy głębinowe oraz założono nowe wodomierze śrubowe i przepływomierze.

Zmodernizowana została również instalacja elektryczna i kontrolno-pomiarowa stacji. Uruchomiono też system sterowania i pomiarów z wizualizacją oraz sterowaniem procesami technologicznymi. Wymieniona została rozdzielnia zasilająca, wykonano zasilenie pompowni i studni głębinowych oraz nową wewnętrzną instalację elektryczną. Ponadto w budynku naprawiono tynki, ułożono gres na posadzkach, pomalowano ściany, wymieniono instalację c.o. oraz wyremontowano kotłownię.

U ponad pół tysiąca użytkowników sieci wodociągowej zamontowano nowe wodomierze, posiadające funkcję radiowego odczytu i przesyłania danych o ilości zużytej wody. Został również wymieniony program księgowy do fakturowania i rozliczania mieszkańców za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem gminnego serwisu internetowego, który stworzy mieszkańcom możliwość generowania wystawionych faktur, monitorowania swoich rozliczeń. dodawania odczytów do posiadanych liczników i otrzymywania ogólnych informacji od dostawcy wody. Prawdopodobnie system ten ruszy już w lipcu.

 

Udostępnij!

Komentarze: 2

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *