Dzieci z autyzmem już niedługo w nowym budynku

IMG_0492
Fot. Katarzyna Olesiejuk oraz "Wspólny Świat"

W listopadzie ruszyła budowa, aktualnie prace są na etapie tynkowania, a w wakacje planowane są prace wykończeniowe. Już teraz możemy obejrzeć aktualny stan budynku. 

Stowarzyszenie pomocy młodzieży i dzieciom autystycznym oraz młodzieży i dzieciom o pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat” powstało w 2007 roku. Głównym celem jest pomoc młodzieży i dzieciom autystycznym i o pokrewnych zaburzeniach. Stowarzyszenie przeprowadza różne formy lecznictwa, edukacji i opieki. Ma na celu również zorganizowanie banku danych na temat autyzmu oraz popularyzowanie problemu.  Do Stowarzyszenia należy około 200-220 dzieci oraz około 130 pracowników, których ciągle przybywa.

W listopadzie 2017 roku ruszyła budowa ośrodka terapii i diagnostyki oraz przedszkola dla dzieci z autyzmem. Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich. Jego celem jest podniesienie dostępności i jakości oferowanych usług wsparcia rodzin z autyzmem. Wstępna wartość kosztów projektu miała wynosić  3 670 933 zł. Dofinansowanie udziału własnego projektu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E wyniosło 550 640 zł, a dofinansowanie z projektu UE 2 936 747 zł.

-Mamy trzy zewnętrzne źródła finansowania, plus nasze czwarte. Wygraliśmy projekt funduszy „Regionalny Program Operacyjny”, pomoc otrzymaliśmy także z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Cały budynek kosztuje 7 600 000 zł, my „włożyliśmy” ponad 3,5 mln naszych pieniędzy. Koszty dodatkowe niestety rosną, ale wiele ludzi nam pomaga. Odbyło się wiele akcji, dzięki którym możemy być spokojniejsi o pieniądze. Ludziom się wydaje, że 15 zł to jest niewiele, dla nas to dużo. Z niecierpliwością czekamy również na efekt zbiórki 1% – powiedziała Anna Chwałek Prezes Stowarzyszenia „Wspólny Świat”.

Aktualnie Stowarzyszenie przygotowuje się formalnie do podpisania projektu Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”.  Projekt „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim” zakłada budowę szkoły przysposabiającej do pracy i środowiskowego domu samopomocy oraz mieszkań treningowych z możliwością przekształcenia na dom pobytu stałego dla osób dorosłych z autyzmem. Strona białoruska ma zrealizować pierwszy w obwodzie brzeskim Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi. Zostanie on utworzony przy Szkole Specjalnej w Brześciu. Jest to kolejny etap budowy kompleksowego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem.  Kwota, która została przyznana dzięki projektowi to 1 946 099 euro.

-Przygotowujemy się do pracy w przyszłym roku, wrzesień na pewno będzie bardzo intensywny. Projekt transgraniczny wymaga od nas bardzo dużego zaangażowania. To nie tylko budowa Ośrodka, ale również działania miękkie takie jak szkolenie kadry białoruskiej, czy wycieczki dzieci z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi. Mamy nadzieję, że po wakacjach ruszymy z nową siłą i energią – dodała Anna Chwałek.

Na stronie Stowarzyszenia www.wspolnyswiat.org można zakupić cegiełkę na rzecz budowy. Darowizny można wpłacać również na numer konta, który podany jest na stronie internetowej „Wspólnego Świata”.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *