Ekologia w gminie. Będzie wymiana kotłów

Ekologia w gminie. Będzie wymiana kotłów 16

Krzysztof Adamowicz, Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu na wymianę kotłów o łącznej wartości prawie 3 mln zł.

Zakres projektu obejmuje zastąpienie konwencjonalnych źródeł ciepła opartych na przestarzałych technologiach nowoczesnym systemem kotłów na biomasę (pellet) oraz zasilanych paliwem gazowym w gospodarstwach domowych, jednorodzinnych. W gminie zamontowanych zostanie 49 kotłów na pellet i 51 na gaz.

Efektem montażu instalacji będzie przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu – zlikwidowanie bariery w dostępie do stosunkowo drogich nowoczesnych źródeł ciepła, które w znaczny sposób wpłyną na podniesienie jakości i komfortu życia mieszkańców. Mieszkańcy pozbędą się przestarzałych i wysoko emisyjnych źródeł ciepła, a efektywność energetyczna gospodarstw domowych wzrośnie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię produkowaną w tradycyjny sposób. Nowoczesne instalacje bezpośrednio generują oszczędności w budżetach domowych.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *