„Ekonomik” w nowym projekcie Erasmusa

IMG-20191108-WA0013
fot. nadesłane

Po raz kolejny bialska szkoła weźmie udział w międzynarodowej wymianie uczniów i nauczycieli. Jednym z koordynatorów projektu została nauczycielka z ZSZ nr 1.

Na początku listopada w mieście Pitesti w Rumunii odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Erasmus+. Wśród nauczycieli z pięciu krajów znalazła się także nauczycielka języka angielskiego z bialskiego „Ekonomika” – Justyna Krupa. Wraz z innymi wdrażała projekt oraz podejmowała decyzje dotyczące wymiany uczniów i nauczycieli w czasie 24 miesięcznego okresu.

W projekcie „ECO expe­rien­ces in Euro­pean scho­ols” weźmie udział ZSZ nr 1 z Białej Podlaskiej, Agru­pamento de Esco­las Nuno de Santa Maria z Portugalii, Gym­na­sio Geni­seas Xan­this z Grecji, Ülkü Muhar­rem Ertaş Ana­dolu Lisesi z Turcji oraz Liceul Tehnologic Dinu Bratianu – Ștefanesti z Rumunii.

– Projekt oferuje możliwość zaangażowania szkół z różnych krajów, dzielenie się pomysłami, praktykami lub metodami pracy oraz porównywanie ich i otrzymywanie rezultatów. Dzia­ła­nia pro­wa­dzone w  ramach pro­jektu doty­czą odnowy śro­do­wi­ska. Mają one na celu kształ­to­wa­nie odpo­wie­dzial­nej postawy uczniów w  odnie­sie­niu do utrzy­ma­nia czy­sto­ści śro­do­wi­ska poprzez pra­wi­dłowe skła­do­wa­nie odpadów i  utrzy­my­wanie terenów zieleni oraz zaan­ga­żo­wa­nie w  duże akcje na rzecz śro­do­wi­ska i  roz­wią­zy­wa­nia nie­ któ­rych pro­ble­mów – wyjaśnia Justyna Krupa.

Na przełomie maja i czerwca 2021 roku do szkoły w Białej Podlaskiej zawitają reprezentacje z czterech krajów uczestniczących w tym projekcie. Będzie to grupa 25 osób. Pierwszy wyjazd „Ekonomika” odbędzie się wcześniej – w marcu 2020 roku. Delegację czterech uczniów i czterech nauczycieli wybierze komisja rekrutacyjna.

Zadnie realizowane jest ze środków unijnych. Ma na celu wzmacniać współpracę międzynarodową szkół oraz pomagać w pozyskiwaniu nowej wiedzy i umiejętności.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *