Inwestycje w gminie Międzyrzec Podlaski. Wydane zostanie ponad 12 mln. zł.

Inwestycje w gminie Międzyrzec Podlaski. Wydane zostanie ponad 12 mln. zł. 16

Gmina Międzyrzec Podlaski nie pierwszy rok stawa na inwestycje. W 2020 zamierza wykonać ich ponad 25 za łączną kwotę 12,1 mln zł. 

Największą kwotę czyli ponad 2 mln złotych pochłonie przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy. W Strzakłach po byłej szkole zostanie nadana nowa funkcjonalność społeczna i gospodarcza. Zakupione zostanie niezbędne wyposażenie oraz zagospodarowany zostanie teren wokół niej. Koszt inwestycji to 1,765 mln zł.

2,8 mln zł pochłonie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie. Ponad milion złotych kosztować będzie program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach. Gmina wyda w tym roku 1,8 mln złotych na poprawę efektywności energetycznej budynków szkół.

W miejscowości Wysokie za 600 tys. zł zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna. Za ponad 0,5 mln zł wdrożone zostaną rozwiązania niskoemisyjnych źródeł energii. A za prawie pól miliona zostanie wykonany monitoring sieci wodociągowej oraz podniesiona zostanie jakość infrastruktury wodnej.

Budowa dróg na terenie gminy to duża część budżetu. Przykładowo gmina wyda na przebudowę drogi gminnej w Sitnie 462 tys zł i dołoży 300 tys zł. na przebudowę drogi wojewódzkiej w kierunku Łukowa. Z funduszu Sołeckiego wykonane  zostaną projekty budowy dróg w Jelnicy, Koszelkikach oraz Manie-Koszeliki. Powstaną chodniki w Halasach i Żabcach. Z funduszu sołeckiego dołożony zostanie wkład w budowę drogi gminnej w Misiach.  Na całość gmina zamierza wydać 878051 zł

Prawie 90 tys zł. zostanie wydane ma gospodarkę gruntami i nieruchomościami. W tym cel np zostaną wybudowane place zabaw w Krzewicy, Łukowisku, Zaściankach oraz Sitnie. Z tego punktu budżetu kupiony zostanie kontener-magazyn na boisko w Rzeczycy.

15 tys zł. ma pochłonąć wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Tłuśćcu.

Budżet zakłada również wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tłuśćcu oraz docieplenie świetlicy w Wólce Krzymowskiej. W tym roku 28 tys zł. wydane zostanie na wykonanie ogrzewania w budynku remizy w Tuliłowie.

Zaplanowane wydatki na inwestycje dokładnie wyniosą 12 118 833, 83 zł

 

Udostępnij!

Komentarze: 1

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *