Jak prawidłowo rozliczyć pokrycie przez pracodawcę kosztu szczepień pracowników przeciw grypie

Czy kiedy pracodawca dobrowolnie, z własnej inicjatywy sfinansuje pracownikowi szczepienie przeciw grypie, to świadczenie to należy zaliczyć do przychodów zatrudnionego, oskładkować je i opodatkować?

Czy zakup przez pracodawcę szczepionki przeciw grypie dla pracowników należy traktować jako przychód ze stosunku pracy?

Przepisy prawa nie obligują pracodawcy do finansowania pracownikom szczepień przeciw grypie, zatem tego typu świadczenie jest wynikiem wyłącznie jego dobrej woli. W takiej sytuacji należy uznać, że pracownik otrzymał nieodpłatne świadczenie, którego wartość zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych jest przychodem ze stosunku pracy. Z przytoczonego przepisu wynika bowiem, że za przychody ze stosunku pracy należy uznać wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, a także wartość świadczeń w naturze lub ich ekwiwalentny niezależnie od źródła ich finansowania, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz wartość nieodpłatnych, lub częściowo płatnych świadczeń. Oznacza to, że zakup szczepienia przeciw grypie przez pracodawcę należy traktować jako przychód pracownika ze stosunku pracy, który powinien być oskładkowany i opodatkowany.

Jak prawidłowo ustalić wartość przychodu w taki przypadku?

Wartość przychodu w formie świadczenia sfinansowanego przez pracodawcę należy ustalić na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Regulacja ta mówi, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia dla pracownika ustala się według jego ceny zakupu. Przychodem pracownika jest przy tym różnica pomiędzy ceną zakupu świadczenia a częścią płatności, którą sam poniósł. Od ustalonego w ten sposób przychodu należy naliczyć odpowiednio składki ZUS i podatek dochodowy.

Szukasz profesjonalnego biura rachunkowego, które przejmie na siebie ciężar prowadzenia spraw księgowych w Twojej firmie? Poprowadzimy nie tylko księgi rachunkowe Twojego przedsiębiorstwa, ale także zajmiemy się sprawami kadrowymi, a w razie potrzeby będziemy Cię reprezentować w kontaktach z US i ZUS. Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o nas znajdziesz na naszej stronie http://efekta.waw.pl/ .

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *