Jest dotacja na inicjatywy mieszkańców

Jest dotacja na inicjatywy mieszkańców 16

Terespolski ośrodek kultury jest jednym z 50 tego typu instytucji, którym zostanie przyznane dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. Wniosek „Aktywni mieszkańcy – inspirujące miasto” rozpatrzono pozytywnie.

Projekt przyjdzie dwa etapy. Pierwsza część będzie trwała do 30 czerwca. Wtedy zostanie przeprowadzona socjologiczna diagnoza społeczności lokalnej. Złożą się na nią badania jakościowe czyli działania animacyjne oraz ilościowe – ankiety. O czym warto wspomnieć, poszukiwani są wolontariusze-ankieterzy. Dla tych osób przewidziane są gadżety oraz wyjazd do teatru. Powstanie raport z badań.

Drugi etap potrwa od 31 lipca do 20 listopada. W tym czasie realizowane będą oddolne inicjatywy kulturalne dla mieszkańców Terespola. Każdy będzie mógł zgłosić swój pomysł. Łącznie będą mogły zostać sfinansowane siedem wydarzeń na kwotę 22 tys. zł, czyli około 3 tysiące na jedno wydarzenie.

Program służy inicjowaniu działań, które przyczynią się do wzmocnienia zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, a także odkrywania i rozwijania potencjału i kapitału kulturowego jej członków.

Terespol po raz pierwszy taką dotację otrzymał cztery lata temu. Wtedy zrealizowano takie inicjatywy jak Hip Hop Jam, historie pereborami tkane, wieczór patriotyczny i festyn „Kolej dawniej i dziś”. Odbyły się także warsztaty komiksu, działania integracyjne z seniorami oraz warsztaty filmowe i fotograficzne.

Dofinansowanie zostanie przyznane w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *