Klub Seniora rozpoczyna działanie w Piszczacu

Klub Seniora rozpoczyna działanie w Piszczacu 16

W Piszczacu swoje funkcjonowanie rozpoczyna Klub Seniora. W całym projekcie udział weźmie pięćdziesięciu mieszkańców gminy Piszczac zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 50+ w tym osoby niepełnosprawne.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez ponad dwa lata. Siedziba Klubu Seniora zostanie ulokowana w budynku przy ul. Spółdzielczej 9. Jest to nieużytkowany budynek starej kotłowni. Jednak do czasu przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych budynku Klubu Seniora realizacja zajęć odbywać się będzie w salach Gminnego Centrum Kultur i Sportu w Piszczacu. W ramach zadania przewidziane jest przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia w celu zagwarantowania zaplecza do realizacji usług społecznych świadczonych dla społeczności lokalnej miejscu siedziby. Zakupiony będzie sprzęt i wyposażenie dla potrzeb Klubu Seniora.

W trakcie realizacji projektu osoby doświadczone wiekiem będą uczestniczyć m.in.
w zajęciach informatycznych, tanecznych, scenicznych fotograficznych, ruchowych czy kulinarnych. Odbędą spotkania z podróżnikami, artystami, czy kulturalne wieczory. Podczas warsztatów prozdrowotnych możne będzie skorzystać z dietetyka, kardiologa, fizjoterapeuty
a w strefie relaksu masażysta z mobilnym sprzętem. Ponadto do dyspozycji będą radca prawny i psycholog. Prowadzone zajęcia będą miały także indywidualny charakter świadczonych usług.

Uważam, że ciekawym elementem wydaje się zaplanowany dział tzw. „Obywatele Świata”. Będą to wyjazdy jedno i kilkudniowe, których celem jest „oderwanie” uczestników od życia codziennego. Zaproponowane zostanie kino, basen czy teatr. Beneficjenci w czasie realizacji projektu ponadto zwiedzą m.in. Kazimierz Dolny, Nałęczów, Kraków, Warszawę, Zakopane czy Trójmiasto.

Członkowie do Klubu Seniora przyjmowani będą bez skierowań, na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia.

Mimo, że grupa jest rekrutowana to do projektu można jeszcze dołączyć. Więcej informacji udziela kierownik Klubu Seniora Łukasz Węda pod numerem telefonu 501 266 672 lub email [email protected]

Pierwsze spotkanie robocze Klubu Seniora w Piszczacu odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 17 w siedzibie przy ulicy Spółdzielczej 9. Omówione zostaną zasady funkcjonowania Klubu Seniora oraz harmonogram na najbliższe miesiące. Zapraszamy serdecznie.

Klub Seniora rozpoczyna działanie w Piszczacu 17 Klub Seniora rozpoczyna działanie w Piszczacu 18

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *