Kobiety mają szansę na wyższą emeryturę

Kobiety mają szansę na wyższą emeryturę 15

Część emerytek urodzonych w 1953 roku może liczyć na wyższe świadczenia za sprawą wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny. Aby skorzystać z podwyżki należy zgłosić się do ZUS do 23 kwietnia.

Trybunał Konstytucyjny zbadał sprawę kobiet będących na wcześniejszej emeryturze i urodzonych w 1953 roku. Według przepisów prawa obowiązujący przed 2013 rokiem mogły one po ukończeniu powszechnego roku emerytalnego wystąpić o nową emeryturę na lepszych zasadach. 1 stycznia 2013 przepisy uległy zmianie i zamiana świadczenia na powszechną emeryturę stałą się nieopłacalne. Przy obliczaniu nowej emerytury trzeba było odjąć pobrane już kwoty wcześniejszej emerytury. Ten przepis zbadał Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że kobiety z rocznika 1953, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem, nadal powinny mieć prawo do wyliczenia emerytury powszechnej na poprzednich zasadach. To oznacza, że część emerytek może teraz liczyć na wyższe świadczenie.

Aby ubiegać się o podwyżkę należy złożyć w odpowiednim terminie skargę o wznowienie postępowania. Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję w sprawie emerytury, a emerytka nie odwołała się od niej do sądu, to skargę o wznowienie postępowania powinna złożyć w ZUS. Może to zrobić maksymalnie do 23 kwietnia.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku gdy kobieta odwołała się od decyzji ZUS i sąd zakończył sprawę prawomocnym wyrokiem. W tym przypadku pismo o wznowieniu postępowania należy złożyć do sądu, który wydał wyrok. Zainteresowani mają w tej sytuacji czas do 21 czerwca.

– Kodeks Postępowania Administracyjnego wyraźnie wskazuje, że ZUS nie może uchylić decyzji na podstawie wyroku Trybunału, jeśli od dnia jej doręczenia upłynęło 5 lat lub więcej. Mówię to z przykrością, bo w przypadku części emerytek minął pięcioletni okres od doręczenia decyzji i ich decyzji nie będziemy mogli uchylić. Niestety zapisy Kodeksu wiążą nam w tej sprawie ręce – wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *