Kolejne laptopy do bialskich szkół

Kolejne laptopy do bialskich szkół 15

Gmina Miejska Biała Podlaska zakupiła kolejnych 65 laptopów o wartości 155 000 zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemicznym.

Laptopy umożliwią uczniom z utrudnionym dostępem do komputerów realizację podstawy programowej w warunkach domowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do 11 szkół prowadzonych przez miasto Biała Podlaska przekazany zostanie sprzęt komputerowy.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, I Oś priorytetowa POPC „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Udostępnij!

Komentarze: 4

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *

  1. Jakie to piękne a zarazem brzydkie. 11 laptopów dla szkoły to odpowiedż ? Na co? To jest jawne dzielenie ludzi na tych którzy dostaną i na tych , którzy nie dostaną. To jest projekt który z założenia sprzyja dyskryminacji części społeczeństwa . A miało być inaczej . Tak często powtarzają nie dzielmy ludzi . To co to jest jak nie dzielenie?