Kolejne miliony płyną do bialskiego stowarzyszenia

Kolejne miliony płyną do bialskiego stowarzyszenia 16
„Wspólny Świat” zdobył pieniądze na następny etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Przyznana kwota dofinansowania to prawie 2 mln euro.
W ubiegły piątek (23 marca) światło dzienne ujrzały wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”. Projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej uplasował się na szóstym miejscu. „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim” dofinansowano w kwocie niemal 1,95 mln euro.

W ramach projektu ma zostać wybudowania szkoła przysposabiająca do pracy oraz środowiskowy dom samopomocy, a także mieszkania treningowe z możliwością przekształcenia na dom pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem.

Jeśli chodzi o stronę białoruską, zrealizuje ona pierwszy w obwodzie brzeskim Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi. Obiekt ma powstać przy Szkole Specjalnej w Brześciu.

– Jest to kolejny etap budowy kompleksowego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. To dla nas bardzo ważne dofinansowanie – mówi Anna Chwałek, prezes Stowarzyszenia. – Chciałam podziękować wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki i wspierali nasze działania. Cieszymy się niezmiernie. Wierzymy, że to co robimy przysłuży się społeczeństwu, nie tylko lokalnemu. – Chcemy zagwarantować komplementarną i specjalistyczną pomoc osobom dotkniętym autyzmem na każdym etapie ich życia, także po wkroczeniu w dorosłość, tak aby mogły nie tylko funkcjonować, ale również korzystać z przysługujących im praw w tym samym stopniu jak osoby pełnosprawne.

Teraz Stowarzyszenie czeka kolejne wyzwanie – musi zdobyć środki na wkład własny do inwestycji. – Wierzę, że dzięki ludziom dobrej woli uda się to zrobić. Szukamy sponsorów, prosimy o darowizny  i przekazywanie 1 procent podatku w rozliczeniach – mówi Anna Chwałek.

Każdy, kto chciałby wesprzeć kolejny etap budowy pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, może to zrobić wpłacając darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Wspólny Świat lub przekazać 1 procent swojego podatku.

Numer konta stowarzyszenia to: 77 8025 0007 0026 1052 2000 0010, KRS: 0000275016.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *