Kolejne środki dla seniorów

Kolejne środki dla seniorów 16

Gmina Tuczna podpisała umowę na realizację projektu pn. „Aktywny Senior na czasie”. Na ten cel zamierza wydać prawie 800 tys. zł. 90 procent z tej kwoty pozyskano ze środków europejskich.

Celem głównym projektu jest aktywizacja i integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Tuczna poprzez utworzenie placówki (Klubu Seniora) świadczącej usługi społeczne w społeczności lokalnej.

W ramach projektu przewidziano zakup niezbędnych mebli i wyposażenia oraz zatrudnienie kadry mającej kierować placówką, zakup niezbędnych pomocy do zajęć i warsztatów oraz zajęcia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, zajęcia kulturalne oraz zajęcia z zakresu kultury fizycznej.

Budżet projektu wynoszący 783 475,00 zł zostanie w niemal 90% sfinansowany z pozyskanej dotacji.

Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2021 roku

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *