Kończy się droga przez mękę. Zaawansowane prace na powiatówce

20181009221252_IMG_4747
Fot. Weronika Maksymiuk

Trwają prace remontowe na drodze powiatowej między Tuczną a Sławatyczami. Stan katastrofalny drogi wymusił na powiecie jej przebudowę. Byliśmy tam sprawdzić na jakim etapie są pracę. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

Remont dotyczy drogi powiatowej nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku łączącym miejscowości Międzyleś i Matiaszówka na terenie gm. Tuczna.  Droga ta prowadzi bezpośrednio do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo. Zakończenie prac datowane jest na październik tego roku.

Prace prowadzone są w ramach projektu „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”. Powiązany jest on z Programem Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Wiodącym beneficjentem jest powiat bialski, natomiast beneficjentem za wschodnią granicą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Brześciu „Briestobldorstroj”.

Po naszej stronie planowane jest wzmocnienie nawierzchni kruszywem, warstwą wiążącą oraz ścieralną warstwą asfaltową. Powstaną nowe zatoki autobusowe oraz przystanki. Ponadto przewidziana jest modernizacja skrzyżowań oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów. Poprawie ulegnie też udrożnienie, powstaną rowy odwadniające. W ramach projektu zostanie zakupiony także sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg. Zostaną zorganizowane również wspólne szkolenia i konferencje.

Udostępnij!

Komentarze: 4

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *