Konsultacje w sprawie sprzedaży alkoholu

Konsultacje w sprawie sprzedaży alkoholu 16

Prezydent miasta Biała Podlaska zaprasza na konsultacje, które będą dotyczyły liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad i usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu, a także odstępstw od ustalonych zakazów .

Od 9 marca kompetencje samorządów dotyczące sprzedaży alkoholu znacząco wzrosły na mocy ustawy z dnia 10 stycznia o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt zostanie opracowany na podstawie aktualnych danych dotyczących sprzedaży alkoholu w mieście. Przebieg konsultacji jest następujący: 

1. 17 maja- przyjmowanie opinii dotyczących projektu ustawy na piśmie z dopiskiem „dotyczy konsultacji społecznych w sprawie projektu ustawy alkoholowej „.

2. 21 maja – o godzinie 15.30 w sali 238 Urzędu Miasta Biała Podlaska – otwarte spotkanie z mieszkańcami.

3. 22 maja o godzinie 15.30 w sali 238 Urzędu Miasta Biała Podlaska – otwarte spotkanie z przedsiębiorcami 22 maja.

4. 23 maja o godzinie 15.30 w sali 238 Urzędu Miasta Biała Podlaska – otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Udostępnij!

Komentarze: 1

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *