Kwarantanna pod nadzorem policji i żołnierzy

Kwarantanna pod nadzorem policji i żołnierzy 16

Z uwagi na stale rosnące ryzyko zakażenia się koronawirusem, każdego dnia policjanci wspierają służby sanitarne w walce z rozprzestrzenianiem się tego patogenu. Mundurowi przynajmniej raz na dobę sprawdzają czy osoby wskazane przez inspektora sanitarnego stosują się do zasad kwarantanny i pozostają w miejscu odizolowania. 

KONTROLA Z ZACHOWANIEM ŚRDKÓW OSTROŻNOŚCI

Osoby przebywające na kwarantannie domowej objęte są ścisłym nadzorem. Mają one bezwzględny zakaz opuszczania miejsca izolacji. Kontrola, którą sprawują umundurowani policjanci, polega na potwierdzeniu pobytu tych osób w wyznaczonym miejscu. Odbywa się ona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, głównie telefonicznie z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu. Podczas takiej rewizji funkcjonariusze pytają o stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby. Zdarzają się również prośby o dostarczenie artykułów spożywczych, środków czystości czy środków do dezynfekcji.

Zebrane informacje są przekazywane do właściwych służb.

CZUJNOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Każdego dnia do bialskiej komendy policji napływają zgłoszenia od mieszkańców, którzy podejrzewają, że ich sąsiedzi łamią obowiązek kwarantanny. „Dokładnie sprawdzamy każdą taką informację, gdyż osoby, które nie respektując zaleceń służb narażają zdrowie i życie innych osób.  Na terenie powiatu bialskiego w większości przypadków osoby poddane domowej izolacji stosują się do postanowień decyzji”- relacjonuje podkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla.

KARY ZA ŁAMANIE ZALECEŃ

Policja apeluje o rozsądek. Osoba objęta kwarantanną ma obowiązek przebywać w wyznaczonym miejscu. Takie działanie nałożone przez służby sanitarne mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się epidemii. Każda osoba, która nie stosuje się do takich zaleceń musi liczyć się z odpowiedzialnością wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, sporządzony wówczas wniosek jest podstawą do ukarania przez sąd. O takich  przypadkach policjanci informować będą również służby sanitarne, które mogą nałożyć karę w wysokości nawet do 30 tys. zł.

W bardziej drastycznych przypadkach, jeżeli np. osoba jest zakażona, a mimo to swoim zachowaniem spowoduje rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, podlegać będzie ona przepisom wynikającym z kodeksu karnego. W takim przypadku grozi kara do lat 3 w przypadku nieumyślności, lub nawet do lat 8, jeżeli sprawca działa świadomie.

APLIKACJA JAKO ROZWIĄZANIE

Osoby objęte kwarantanną mają możliwość uruchomienia na swoich telefonach komórkowych „domowej kwarantanny”, gdzie istnieje możliwość wykonania sprawdzeń zdalnie. Policja zachęca więc do pobrania takiej aplikacji ze strony https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *