Leśniańska szkoła z nową specjalizacją

Leśniańska szkoła z nową specjalizacją 15

Placówka przygotowuje nowość dla młodzieży, która już niebawem podejmie decyzję o wyborze szkoły średniej. Od września w ZS CKR w Leśnej Podlaskiej będzie można kształcić się w specjalizacji pożarniczej.

Spotkanie odnośnie współpracy dotyczące wprowadzenia nowego kierunku nauczania odbyło się wczoraj (4 czerwca) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Aktualnie placówka ma w swojej ofercie edukacyjnej takie kierunki jak kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu czy technik weterynarii.

Od września powstanie klasa dla osób, których pasją jest pożarnictwo. Szkoła zaznacza, że uczniów będzie przygotowywała profesjonalna kadra, składająca się m.in. z oficerów Państwowej Straży Pożarnej. Młodzież pozna jak wykonywać czynności gaśnicze, ewakuować osoby poszkodowane, czy w jaki sposób postępować podczas powodzi. Uczniowie dowiedzą się również jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej czy kierować ruchem drogowym podczas czynności powypadkowych.

Współpraca pomiędzy leśniańską szkołą a bialską jednostką straży pożarnej ma przede wszystkim na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do świadomego ubiegania się o podjęcie pracy w Państwowej Straży Pożarnej, innych służbach mundurowych i zawodach związanych z ochroną osób i mienia lub wstąpienia w szereg czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Umowa o współpracy została podpisana przez Radosława Klekota, dyrektora placówki oraz bryg. inż. Artura Tomczuka, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *