Międzyrzecka gmina z wyróżnieniem

Międzyrzecka gmina z wyróżnieniem 16

Samorząd został doceniony za liczne inicjatywy, które przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora pozarządowego.

Konkurs „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej jest organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Wśród jednostek wyróżnionych tym tytułem znalazła się Gmina Międzyrzec Podlaski. Dyplom odebrała sekretarz gminy Maria Szmytko podczas spotkania, które odbyło się w miniony wtorek w Lublinie.

Kandydaturę samorządu zgłosił Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Modrzew”. Kapituła konkursowa doceniła wsparcie, które oferuje gmina przy rejestracji, funkcjonowaniu i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych przez stowarzyszenia.

Podkreślono także innowacyjny „Program Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych jako instrument współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Z tego funduszu finansowanych jest do 25 procent wkładów własnych stowarzyszeń aplikujących o środki zewnętrzne.

Zwrócono również uwagę na działania w zakresie edukacji młodego pokolenia i angażowania młodzieży w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Mowa tu o programie „Prymus Gminy Międzyrzec Podlaski”, który promuje najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *