Mieszkańcy będą mieli większy wpływ. Gmina w projekcie „Nasza Przestrzeń”

Mieszkańcy będą mieli większy wpływ. Gmina w projekcie "Nasza Przestrzeń" 15

Gmina Łomazy po raz drugi zakwalifikowała się do projektu „Nasza Przestrzeń III”, realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt zakłada zwiększenie wpływu mieszkańców na ich najbliższe otoczenie.

Dzięki tej inicjatywie samorząd otrzyma grant w wysokości 30 tysięcy złotych. Zyska także możliwość nieograniczonych konsultacji z ekspertami od planowania przestrzennego, pomoc na każdy etapie procedury planistycznej i szkolenia z prowadzenia konsultacji i planowania przestrzennego. Stworzona zostanie również aplikacja internetowa usprawniająca proces konsultacji.

W 2019 roku w ramach projektu Nasza Przestrzeń II zostały uchwalone dokumenty: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomazy oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łomazy.

Projekt „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na stronie przedstawiono listę innych samorządów, które zakwalifikowały się do projektu. Gmina Łomazy jest jedyną z powiatu bialskiego.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *