Miliony na przebudowę drogi

Miliony na przebudowę drogi 15

Projekt warty prawie 8,7 mln zł dofinansowany w 90 procentach przyczyni się do poprawy drogi prowadzącej bezpośrednio do przejścia granicznego. Najpierw jednak należy zaczekać na uchwałę białoruskiej Rady Ministrów, która musi zatwierdzić projekt. Bez tego niemożliwe jest wnioskowanie o zaliczkę czy rozpoczęcie projektu po stronie polskiej.

W minioną środę (11 lipca) została podpisana umowa partnerska pomiędzy starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem a przedstawicielami przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Briestobldorstroj” w Brześciu na Białorusi. Jest to partner powiatu w projekcie „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”, który jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Założeniem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku długości 4,4 km oraz drogi Malorita – Miedno – Znamienka na odcinku 5,1 km, czyli w sumie 9,5 km. Drogi te wiodą do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo. Dzięki projektowi ma zwiększyć się komfort podróży, a także czas przejazdu służb ratunkowych i innych pojazdów może się skrócić.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1051L zakłada m.in. poszerzenie istniejącej jezdni, korektę łuków, przebudowę zatok autobusowych, wykonanie warstwy wzmacniająco-wyrównawczej i warstwy ścieralnej nawierzchni w technologii mas bitumicznych, regulację poboczy, regulację systemu odwodnienia oraz wymianą istniejącego oznakowania oraz nasadzenie drzew.

Remont drogi po stronie białoruskiej obejmie wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz tak samo jak w przypadku naszego powiatu poszerzenie istniejącej jezdni, korektę łuków, przebudowę zatok autobusowych, regulację poboczy gruntowych oraz renowację systemu odwodnienia, wymianę i korektę istniejącego oznakowania oraz nasadzenia drzew.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg w zależności od potrzeb partnerów. W planach jest również stworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń, wiedzy i know-how z zakresu zarządzania utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Udostępnij!

Komentarze: 3

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *

  1. tak tak, sprzęt do odśnieżania zakupią a zima i tak zaskoczy drogowców , pieniądze zostaną wywalone w „błoto”. Lepiej zmienić ustawę o odśnieżaniu i nakładać kary za nie przejezdność dróg.