Miliony popłyną na remont bialskiej oczyszczalni

Miliony popłyną na remont bialskiej oczyszczalni 16
Ponad 53 mln zł to kwota, która zostanie przeznaczona na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Połowa kosztów inwestycji zostanie pokryta z dofinansowania.

Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej jest realizowany przez spółkę WOD-KAN. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie datowane jest na czerwiec 2021 roku.

Projekt zakłada modernizację budynków technologicznych, przebudowę niektórych urządzeń funkcjonujących na oczyszczalni oraz wymianę istniejących rurociągów technologicznych. Remont istniejącej oczyszczalni pozwoli na zwiększenie przepustowości i poprawienie jakości oczyszczania ścieków.

– Przewidywane prace przy przepompowni będą wprowadzeniem miasta w XXI wiek. Modernizacja oczyszczalni i przepompowni daje ten walor, że miasto jest przygotowane na przetworzenie większej ilości ścieków, a w konsekwencji na rozwój ogólny – mówi Mirosław Kapłan, prezes spółki. – Biorąc pod uwagę powstanie w Białej Podlaskiej strefy ekonomicznej, a więc impulsu do dynamicznego ożywienia, realizacja projektu staje się czymś nawet koniecznym.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 53 mln zł. Kwotę tę pokryją trzy źródła finansowania. Ponad połowę, czyli 27 mln zł spółka otrzyma ze środków unijnych. Kolejne 3 mln zł to pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą część dołoży bialska spółka.

– Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej, który realizuje „WOD-KAN” jest dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem. To największy program, który przeprowadzamy w Białej Podlaskiej we współpracy z naszymi spółkami. Chcemy dbać o świeże powietrze, które jest niepodważalnym walorem turystycznym naszego regionu – tłumaczy prezydent Dariusz Stefaniuk.

Umowa w sprawie dofinansowania tego przedsięwzięcia podpisał Mirosław Kapłan, prezes spółki oraz Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW. Towarzyszyli im prezydent Białej Podlaskiej oraz senator Grzegorz Bierecki.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *