Młodzież zdobywa doświadczenie

Młodzież zdobywa doświadczenie 16

Wakacje wcale nie muszą kojarzyć się tylko z odpoczynkiem. Znalazła się młodzież, która chce zdobywać doświadczenie zawodowe i nowe umiejętności.

Uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim przygotowują się na stażach zawodowych u pracodawców do zawodów mechanik, logistyk, ekonomista, czy fryzjer. Pracownicy danych przedsiębiorstw służą im pomocą. To wszystko jest możliwe dzięki prowadzonym przez powiat bialski projekt pod nazwą „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 1 349 684,56 zł. Uczniowie muszą przepracować w danym zakładzie 150 godzin. Cel projektu to wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach. Koszty na np. strój roboczy, bądź niezbędne narzędzia są pokrywane. Opiekunowie dostaną wynagrodzenie. Uczniom zostaną wypłacone stypendia stażowe.

Bieżący miesiąc uczniowie szkolący się w zawodzie mechanik w Janowie Podlaskim odbywają staż na Stadninie Koni Arabskich. Uczniowie z Międzyrzeca Podlaskiego pracują w Fabryce Maszyn Rolniczych MEPROZET Sp. zo.o. w mieście na miejscu. Trzy przyszłe fryzjerki przyjęto w Zakładzie Fryzjerskim Damskim Eugenii Grabarczyk w Białej Podlaskiej. Natomiast trzech przyszłych informatyków przyjęto w Liquid Systems Sp. zo.o. W Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu odbywa staż trzech przyszłych ekonomistów, a trzech przyszłych logistyków w firmie SEDAR S.A. Pracodawcy i uczniowie pochwalają taką formę kształcenia.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *