Może właśnie Twoja wielkanocna ozdoba będzie najpiękniejsza? Weź udział w konkursie

Może właśnie Twoja wielkanocna ozdoba będzie najpiękniejsza? Weź udział w konkursie 15
Jesteś mieszkańcem janowskiej gminy? Jeśli tak, koniecznie spróbuj swoich sił w konkursie. Oceniane będą palmy i pisanki wielkanocne.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież w wieku szkolnym, a także dorośli z terenu gminy Janów Podlaski. Prace zespołowe dopuszczalne są w przypadku palmy wielkanocnej, jednak grupa nie może przekraczać 10 osób. Należy również pamiętać o tym, że każdy uczestnik bądź zespół może zgłosić do konkursu jedną palmę lub dwie pisanki w danej kategorii.

Prace przyjmowane są do 19 marca do godziny 14. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 19 marca 2018 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dostarczonej osobiście (Gminny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 13, 21 -505 Janów  Podlaski)  lub pocztą e-mail na [email protected]

Prace muszą być opisane imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania uczestnika (w przypadku zgłoszenia indywidualnego), adresem szkoły, instytucji kultury bądź innej instytucji lub organizacji (w przypadku grup zorganizowanych). Ponadto opis powinien zawierać imię i nazwisko nauczyciela/instruktora ( w przypadku grup zorganizowanych), kategorię konkursową i grupę wiekową.

W regulaminie wyróżniono kilka kategorii. Pierwszą z nich jest pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną np. przy użyciu techniki batiku (pisane woskiem) i techniką wydrapywania w kategorii indywidualnej. Drugim typem jest pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną w kategorii indywidualnej.

Wśród kategorii jest również palma tradycyjna  w kategorii indywidualnej oraz palma wielkanocna w kategorii grupowej. W każdej kategorii konkursowej prace rozpatrzone będą w trzech grupach wiekowych: dzieci (szkoła podstawowa), młodzież oraz dorośli.

Rozstrzygnięcie zaplanowano na 22 marca o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim podczas V Gminnego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *