Na co dzień pracują z bialską młodzieżą. Ostatnio szkolili się w Turcji

Na co dzień pracują z bialską młodzieżą. Ostatnio szkolili się w Turcji 16

Od 28 kwietnia do 4 maja trwało szkolenie kadry pracującej w Centrum Edukacji I Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej. Kurs stanowił kolejny etap realizacji partnerskiego projektu “No Youth left behind”, który jest częścią programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przedstawiciele organizacji partnerskich z Turcji, Polski, Niemiec I Finlandii był turecki Tokat. Zajęcia ukierunkowane były głównie na zintegrowanie i wzajemne zapoznanie się uczestników, a następnie omówienie dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć projektowych.Program zakładał również warsztaty tematyczne dotyczące poznania nowych metod pracy z młodzieżą, bazujących na wspólnym definiowaniu wyzwań stojących przed młodymi ludźmi oraz nawiązywaniu sieci współpracy międzyinstytucjonalnej.

Ważną kwestią poruszaną podczas zajęć było aktywne włączanie i partycypacja młodzieży w procesie implementacji działań projektowych. Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż nowo poznane narzędzia stanowią nowatorskie rozwiązania, które będą wykorzystywane w ich codziennej pracy z młodzieżą.

Na co dzień pracują z bialską młodzieżą. Ostatnio szkolili się w Turcji 17 Na co dzień pracują z bialską młodzieżą. Ostatnio szkolili się w Turcji 18

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *