Nabór wniosków o stypendia rusza lada dzień

Nabór wniosków o stypendia rusza lada dzień 16

Niebawem w gminie rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2019/2020. Będzie to forma pomocy uczniom z rodzin o trudnych warunkach materialnych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym można składać od 2 do 15 września. Mogą skorzystać z niego uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkali na terenie gminy Zalesie. Obowiązywać będzie do czasu ukończenia kształcenia, lecz nie dłużej niż do 24 roku życia.

Oferowana przez gminę forma pomocy skierowana jest do uczniów z rodzin o trudych warunkach materialnych w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 528 złotych na jednego członka rodziny. Przy przeliczaniu dochodów według kryterium dochodowego za dochód z jednego hektara przeliczeniowego należy przyjmować kwotę 308 złotych.

Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu zgodnie z załączonym do wniosku katalogiem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 83 375 75 86 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *