Nagrodzą kobiety, które działają lokalnie

Nagrodzą kobiety, które działają lokalnie 16

Kobieta kultury, kobieta społecznik i kobieta przedsiębiorca to kategorie plebiscytu organizowanego na terenie międzyrzeckiej gminy. Trwa przyjmowanie zgłoszeń.

Konkurs „Kobieta Aktywna Gminy Międzyrzec Podlaski 2019”  ma na celu przede wszystkim uhonorowanie aktywności przedstawicielek płci pięknej,  a także upowszechnienie ich działalności w różnych aspektach funkcjonowania lokalnych społeczności.  Do plebiscytu mogą przystąpić kobiety będące mieszkankami międzyrzeckiej gminy lub aktywnie działające na jej terenie, które ukończyły 18 rok życia. Nominacje do konkursu mogą składać stowarzyszenia, grupy nieformalne oraz gminne instytucje, a także mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski, według których zgłaszana kandydatka zasługuje na zaszczytny tytuł.

Przewidziane są trzy kategorie. Pierwsza z nich to kobieta kultury, czyli kobieta, która swoimi działaniami przyczynia się do rozwoju i promocji kultury na terenie gminy oraz wspiera aktywność kulturalną innych kobiet. Kobieta społecznik to osoba, która czynnie uczestniczy w życiu społecznym gminy, jest wzorem do naśladowania i aktywnie angażuje się w działalność sołectw, stowarzyszeń czy grup nieformalnych. Ostatnia kategoria to kobieta przedsiębiorca – kobieta prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą o charakterze innowacyjnym bądź istotnym dla rozwoju lokalnej społeczności oraz taka, która swoimi działaniami zachęca inne kobiety do podejmowania działalności gospodarczej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca. Formularz można dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski bądź przesłać pocztą na adres urzędu (ulica Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski).  Wręczenie nagród odbędzie się 10 marca podczas VI Forum Kobiet w Krzewicy. Jedna kandydatka może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii.

ZOBACZ TAKŻE: Regulamin

ZOBACZ TAKŻE: Formularz zgłoszeniowy

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *