Nauczyciele pozostają w gotowości. Mogą być wezwani przez dyrektora

Nauczyciele pozostają w gotowości. Mogą być wezwani przez dyrektora 16

Podczas spotkania prezydenta z dyrektorami szkół potwierdzono, że w okresie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych nauczyciele pozostają w gotowości. Do dyrektorów należy organizacja pracy pracowników administracyjnych

Władze miasta wystosowały komunikat:

W przypadku rekrutacji do przedszkoli – proces będzie przebiegał zgodnie z planem, bez zmian. Dyrektorzy instytucji i ich zastępcy będą w pracy. Prewencyjnie zostają zamknięte instytucje kultury, a także obiekty sportowe przy szkołach (również basen I LO – od 12 marca).

Decyzja Prezesa Rady Ministrów nie dotyczy poradni psychologiczno-pedagogiczna, jednak odwołane tam będą zajęcia grupowe. Diagnozy i inne spotkania indywidualne będą się odbywać, jednak specjaliści mają prawo odmówić przeprowadzenia takich zajęć z dziećmi mającymi widoczne objawy infekcji.

Wszystkie te informacje zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół i instytucji oraz umieszczone w nich w widocznych miejscach.

Zarządzeniem prezydenta wszystkie wydatki, jakie instytucje poniosą w związku z koniecznością wdrożenia specjalnych zabiegów higienicznych i dezynfekcji będą finansowane ze środków rezerwy kryzysowej.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *