Nowy sztandar w podstawówce

DSC_0003
fot. Karolina Rojek

Nowy sztandar został przekazany drelowskiej podstawówce. Odebrali go rodzice oraz uczniowie.

Przejęcie sztandaru w Szkole Podstawowej im. Unitów Drelowskich w Drelowie odbyło się 18 czerwca podczas uroczystej akademii.

Uroczystość rozpoczęła się po zebraniu się uczestników na placu szkolnym z późniejszym przemarszem do kościoła NMP w Drelowie. Po mszy świętej i poświęceniu sztandaru uczestnicy wrócili do szkoły i odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru  na hali sportowej.

Dyrektor szkoły przekazał uczniom sztandar szkoły, po czym nastąpiła prezentacja nowego sztandaru. Niewielkie zmiany nastąpiły w wyglądzie nowego sztandaru. Sztandar jest w kolorze szafirowym, ozdobiony jest awersem medalu kunickiego. Niezwykłej pamiątki ufundowanej przez koło emigracji polskiej w Paryżu Według projektu wielkiego polaka Cypriana Kamila Norwida. Medal ów był wyrazem hołdu złożonego unitom na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Na sztandarze widzimy umieszczony centralnie krzyż z koroną cieniową i gałązką palmową stojący na usypanej z skalinie mogile. W układzie trój polowym z orłem na tle czerwonym pobojem na tle niebieskim i archaniołem na tle białym. Pod mogiłą data 17 stycznia 1874 . Na górze napisz Szkoła Podstawowa a pod datą Im. Unitów Drelowskich w Drelowie. na drugiej stronie nic się nie zmieniło. Uczniowie w obecności zgromadzonych gości i rodziców złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Dyrektor czytał tekst ślubowania a uczniowie powtarzali słowo „ślubujemy”. Dawne sztandary zostały odprowadzone do archiwum szkoły. Na ręce fundatorów, osób wspierających zostały złożone podziękowania za trud i pomoc. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna którą przygotowali uczniowie od opieką nauczycieli.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *