O wielokulturowej i wielowyznaniowej ziemi drelowskiej

O wielokulturowej i wielowyznaniowej ziemi drelowskiej 16
W tej gminie przez setki lat mieszała się kultura Unitów, Gotów i Celtów. Wkrótce wydana zostanie monografia opisująca zwyczaje, kulturę oraz ludzi, którzy żyli na jej terenie.
Gmina Drelów jest bogata pod względem historycznym. W tym roku powstanie publikacja utrwalająca całą wiedzę na temat tej gminy. Postarało się o nią Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej. Monografia zostanie w całości sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ma kosztować 55 tysięcy złotych.

Nad jej wykonaniem będzie pracował cały sztab archeologów, historyków, etnografów, geomorfologów oraz oczywiście mieszkańców. Jak na monografię z prawdziwego zdarzenia przystało, będzie zawierała mnóstwo fotografii, ilustracji i map. Opisane zostanie  środowisko przyrodnicze, czyli klimat, rzeźba terenu, roślinność czy ewolucja środowiska w pradziejach.

Publikacja opowie także o gminie w czasie paleolitu, mezolitu, neolitu – wczesnej epoki brązu. Był to czas kultu ognia i słońca. Wtedy Drelów zamieszkiwali Celtowie, Germańscy Goci oraz Wandalowie. Opisany zostanie także okres wczesnego średniowiecza oraz początki kształtowania się wielokulturowości. Na potrzeby monografii podjęta zostanie próba stworzenia pełnego rysu historycznego tych terenów od czasu pierwszych źródeł pisanych aż do czasów współczesnych.

Opisana zostanie wielokulturowa i wielowyznaniowa społeczność (ze szczególnym uwzględnieniem Unitów) współistniejąca ze sobą przez setki lat.
Kolejny rozdział będzie opowiadał o okresie od odzyskania niepodległości w 1918 roku aż do dziś.

W monografii nie zabraknie obszernego słownika geograficznego, opisu obyczajów panujących na terenie gminy, kultury, legend, pieśni oraz strojów w jakie ubierali się dawni mieszkańcy tego terenu.

Wykonane zostaną też powierzchniowo-weryfikacyjne prowadzone metodą AZP w celu stworzenia mapy osadniczej gminy na przestrzeni dziejów.

Każdy kto posiada jakiekolwiek informacje, stare fotografie lub pamiątki z dawnej gminy Drelów może przyłączyć się do tworzenia monografii. Wystarczy skontaktować się z urzędem gminy.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *