Obowiązkowa kwarantanna dla powracających do Polski

Obowiązkowa kwarantanna dla powracających do Polski 16

Od 15 marca po powrocie do Polski każda osoba jest zobowiązana odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę (decyzja administracyjna). Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł.

Komunikat wojewody lubelskiego:

Podstawową formą kwarantanny jest kwarantanna domowa. Odbywa się ją pod adresem, który został podany w karcie lokalizacyjnej.

W przypadku zgłoszenia przez osoby powracające z zagranicy funkcjonariuszowi Straży Granicznej potrzeby odbycia kwarantanny zbiorowej (jeśli nie ma możliwości odbycia kwarantanny w domu), funkcjonariusz Straży Granicznej kontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który w porozumieniu ze starostwem powiatowym wskazuje miejsce przygotowane do odbywania kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu. Podczas odbywania kwarantanny zbiorowej należy stosować się do poleceń i wytycznych przekazywanych przez służby.

Na chwilę obecną w starostwach na terenie województwa lubelskiego jest przygotowanych kilkadziesiąt miejsc do przyjmowania osób do kwarantanny zbiorowej od zaraz. Miejsca te znajdują się we wszystkich powiatach województwa lubelskiego. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, liczba miejsc do kwarantanny zbiorowej będzie rozwijana w oparciu o dostępne pomieszczenia spełniające wymogi do odbycia kwarantanny. Konkretnych miejsc kwarantanny zbiorowej nie podajemy, ze względu na to, aby nie generować sytuacji analogicznej do tej, jaka wystąpiła w Kazimierzu Dolnym.

Jeśli kwarantanna jest odbywana w domu, należy stosować się do poniższych zaleceń: nie opuszcza
domu i nie wychodzić do sklepu, nie spotykać się z innymi osobami i nie zapraszać ludzi do domu. Jeśli pod opieką są zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny należy przekazać je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy. Jeśli ktoś mieszka z rodziną, należy w miarę możliwości ograniczyć z nią kontakt i zachować bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Należy używać oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu. Jeśli jest możliwość, należy korzysta
z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy, a jeśli nie ma takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki należy zdezynfekować ją dostępnym środkiem czystości. Należy wietrzyć mieszkanie kilka razy dziennie, zachowa
zasady higieny, często my
ręce i dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów. Należy monitorować temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Należy udziela
informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym pracownikom Inspekcji Sanitarnej. W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji, którzy weryfikują pozostanie w domu podczas kwarantanny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności należy niezwłocznie skontaktować się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, należy skorzystać z teleporady; lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista.

Więcej informacji można uzyskać na www.gov.pl/koronawirus oraz dzwoniąc na infolinię NFZ: 800 190 590.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *