Odroczone płatności za czynsz i ulgi w podatkach od miasta

Odroczone płatności za czynsz i ulgi w podatkach od miasta 16

Przedsiębiorcy, którzy przeżywają trudne czasy mogą od miasta uzyskać zastosowanie ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości. Miejska spółka może odroczyć płatność za czynsz.

– Rozumiejąc trudną sytuację, w jakiej znaleźli się bialscy przedsiębiorcy w związku z rozprzestrzenianiem się COVID 19, prezydent Michał Litwiniuk zadeklarował pomoc prowadzącym działalność gospodarczą podmiotom, których kondycja finansowa uległa istotnemu pogorszeniu, wsparcie, na jakie pozwalają samorządowi miejskiemu aktualnie obowiązujące przepisy: możliwość uzyskania odroczenia terminu płatności czynszu przed przedsiębiorców wynajmujących lokale w zasobach ZGL Sp. z o.o.; możliwość złożenia wniosku o zastosowanie ulg w zapłacie podatku od nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa, np. wniosku o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie podatku na raty – informuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prasowy bialskiego prezydenta.

Przy rozpatrywaniu wniosków podstawowym kryterium będzie istotne zmniejszenie przychodów przedsiębiorcy w okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Są to pierwsze dostępne w aktualnym stanie prawnym propozycje przedkładane przez władze miasta w celu udzielenia wsparcia bialskim przedsiębiorcom w tej nowej trudnej sytuacji. -Prezydent liczy na podjęcie przez rząd działań polegających na efektywnym wsparciu przedsiębiorców oraz samorządów środkami budżetu państwa pozwalającymi zorganizować skuteczną systemową pomoc. Gotowe propozycje rozwiązań dla rządu RP w tym zakresie zostały przygotowane przez związki samorządów polskich – dodaje rzecznik.

W dalszej perspektywie, w zależności od wprowadzenia nowych antykryzysowych regulacji prawnych przez ustawodawcę prezydent będzie rozważał kolejne działania pomocowe dla naszych przedsiębiorców.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *