Ogłoszono przetarg na wstępny etap budowy autostrady

Ogłoszono przetarg na wstępny etap budowy autostrady 16
Ogłoszono przetarg na koncepcję programową budowy odcinka autostrady A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej w okolic Cicibora. Oferty można składać do 29 marca.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na koncepcję programową inwestycji budowy autostrady do Białej Podlaskiej. Koncepcja ta może stanowić podstawę sporządzenia: programu funkcjonalno-użytkowego, który ma stanowić podstawę przeprowadzenia postępowania publicznego w procedurze „zaprojektuj i zbuduj”; karty informacyjnej przedsięwzięcia, wymaganej przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacja o przetargu pojawiła się dzisiaj (20 lutego) na stronach GDDKiA. Wykonawca będzie oceniany miedzy innymi za cenę (60 proc.), doświadczenie pracowników (16%), termin wykonania (20%) oraz prowadzenie strony internetowej (4%).

To dopiero początkowy etap planów budowy autostrady. W kolejnych np. będzie trzeba wyłonić projektanta oraz wykonawcę prac budowlanych. Z wstępnych założeń będzie to w okolicy 2025 roku.

– Koncepcja Programowa to ostatnia prosta niezbędna do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Jeżeli nie będzie opóźnień i po jej uzyskaniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę to realne jest wybudowanie autostrady do 2025 r. Co więcej będzie to pełnoprawna droga szybkiego ruchu, a nie jak wcześniej planowano w standardzie 2+1 – podkreśla Stanisław Żmijan, poseł na Sejm RP, który wielokrotnie zabiegał o budowę autostrady do granicy z Białorusią.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *