Opowie o pielgrzymce szlakiem św. Jakuba

Opowie o pielgrzymce szlakiem św. Jakuba 16

Droga do Santiago de Compostela stanowi jeden z najważniejszych tras pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu czy Jerozolimie. Jadwiga Romaniuk opowie o swojej niezwykłej wyprawie.

Jadwiga Romaniuk pochodzi z Białej Podlaskiej. Jej życie związane jest z oświatą – prowadziła szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów, wizytatorów czy pracowników samorządów terytorialnych. Kierowała też Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej oraz przez kilka lat była Dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej.

Spotkanie odbędzie się 22 lutego o godzinie 17 w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Orzechowej 34. Szlak, który przebyła Jadwiga Romaniuk w 1993 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Symbol pielgrzymowania stanowi muszelka, która służy wyznaczeniu trasy. Podróż do grobu św. Jakuba jest pielgrzymką dla osób różnego wyznania i narodowości. Przeznaczona jest dla osób indywidualnych lub małych grup.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *