Otrzymali wyróżnienie i dotacje na działania w gminie

Otrzymali wyróżnienie i dotacje na działania w gminie 16

Wniosek złożony przez wisznicki GOK został nagrodzony oraz będzie realizowany przez najbliższy rok. Głównym celem projektu jest współpraca ośrodka kulturowego ze społecznością lokalną oraz działania na rzecz sfery publicznej.

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach otrzymał dotację w kwocie 22 tys. złotych z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury plus Inicjatywy Lokalne. Nagrodzony wniosek nosi tytuł „Inicjatwy Wisznice”. Program dotacyjny ma na celu zachęcanie do działań, które wzmacniają zaangażowanie domów kultury w życie społeczności lokalnych.

Narodowe Centrum Kultury wyraziło pozytywną opinię na temat wisznickiego wniosku i zdecydowało, że GOK w Wisznicach będzie realizował wniosek w dwóch etapach: część I – od 19 lutego do 30 czerwca, będzie polegała na przeprowadzeniu diagnozy społecznej. II część od 31 lipca do 20 listopada będzie czasem na nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę.

Wszelkie działania kierowane będą głównie na współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami. Mają powstawać wspólne projekty na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *