Panasiuk z poparciem rady. Otrzymał absolutorium

Panasiuk z poparciem rady. Otrzymał absolutorium 16

Wiesław Panasiuk, wójt gminy Biała Podlaska otrzymał podczas dzisiejszej sesji absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. Za poparciem tego stanu głosowało 14 radnych.

Dzisiaj (17 czerwca) odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Biała Podlaska. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – wójta – w zakresie działalności finansowej gminy. Wiesław Panasiuk, wójt gminy opowiedział na temat minionego roku.

Radni również od tego roku muszą zaakceptować raport o stanie gminy. Informacja to zawiera ogólnikową charakterystykę gminy. Znajdują się w nim tez szczegółowe dane dotyczacę m.in. oświaty czy biznesu na terenie samorządu.  Na inwestycje gmina w 2018 roku przeznaczyła 18, 2 mln zł. Najważniejsze inwestycje realizowane przez samorząd to budowa dróg, a także kontynuacją budowy wodociągów i kanalizacji. Samorząd prowadzi 11 szkół, punkty przedszkole oraz przedszkole samorządowe w Rakowiskach.  – Subwencja nie wystarcza na prowadzenie szkół i musimy do niej dokładać . Wydaje mi się, że w wyniku reformy oświatowej trochę się pogubiono. Nastąpiła likwidacja gimnazjów, wprowadzono 7 i 8 klasę i brakuje miejsca. Wystąpiliśmy o wsparcie na rozbudowę szkoły w Grabanowie do ministerstwa edukacji. Niestety nie udało się nic uzgodnić. Z pomocą wojewody lubelskiego zamierzamy dostać dofinansowanie z ministerstwa finansów – tłumaczył Wiesław Panasiuk.

W głosowaniu wzięło udział 14 ranych i wszyscy byli za. Jedna osoba podczas głosowania była nieobecna.

Udostępnij!

Komentarze: 3

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *

  1. dobrze gospodaruje każdemu z 14-stki dał kopertę i budżet dopięty … tak dopięty ze spodnie mu sie nie zapinają a z kieszeni wylewają bantoty … ehhh kto demokracja małomieszkańców