Panele położą na dachach ponad 500 gospodarstw gminy Międzyrzec Podlaski

Panele położą na dachach ponad 500 gospodarstw gminy Międzyrzec Podlaski 15

Wartość całej inwestycji to prawie siedem milionów złotych, ponad cztery miliony udało się pozyskać z dofinansowania europejskiego. Rusza projekt odnawialnych źródeł energii.

21 kwietnia Zarząd Województwa Lubelskiego opublikował listę ocenionych projektów w ramach Działania 4.1 Wsparcie Wykorzystania OZE. Projekt Gminy Międzyrzec Podlaski pn. „Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski- zadanie 1” uzyskał 100 punktów i został wybrany do dofinansowania. Wartość projektu 6 950 260,00 zł, dofinansowanie pozyskane to 4 022 399,99 zł. – Zakres projektu obejmuje montaż zestawów solarnych w ilości 505 szt. (o mocy łącznej 1,84 MW), kotłów na biomasę w ilości 52 szt. (o mocy łącznej 1,02 MW) oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,1 kW na budynku GOK i Biblioteki Gm. w Wysokim – informuje Edyta Jędruchniewicz z urzędu gminy Międzyrzec Podlaski.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Międzyrzec Podlaski wpływająca na wzrost jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru. Grupy docelowa to mieszkańcy gminy, użytkownicy budynku użyteczności publicznej.

Instalacje zostaną wyposażone w rozwiązania, które w oparciu o technologie TIK umożliwią zarządzanie energią (pomiar, obsługę i monitoring wykorzystania energii). Utworzona zostanie platforma internetowa- umożliwi dokonywanie transakcji on-line (skargi i wnioski, usterki) oraz promocja rozwiązań czystej energii.

Z projektu skorzysta 534 gospodarstwa domowe.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *