Placówka wsparcia już otwarta

Placówka wsparcia już otwarta 15
W nowym obiekcie dzieci niepełnosprawne będą miały szansę skorzystać z zajęć terapeutycznych. Aktualnie tego typu wsparciem objętych jest 12 pociech.
Placówka Wsparcia Dziennego w Leśnej Podlaskiej rozpoczęła swoją działalność. Jej podopiecznymi są dzieci niepełnosprawne ruchowo z dziecięcym porażeniem mózgowym, a także z zaburzeniami psychicznymi m.in. z autyzmem. W nowej placówce prowadzone są takie zajęcia jak integracja sensoryczna, terapia biofeedback, masaż leczniczy czy terapia psychologiczna i logopedyczna.
Placówka jest efektem projektu „Wyrównać szanse”, który realizowany jest przez GOPS w Leśnej Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wartość projektu to nieco ponad 800 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi prawie 95 procent.
Placówka wsparcia już otwarta 16 Placówka wsparcia już otwarta 17 Placówka wsparcia już otwarta 18 Placówka wsparcia już otwarta 19 Placówka wsparcia już otwarta 20 Placówka wsparcia już otwarta 21 Placówka wsparcia już otwarta 22

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *