Podwyżki świadczeń z ZUS prawie o trzy procent

Podwyżki świadczeń z ZUS prawie o trzy procent 15

Od przyszłego miesiąca świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzrosną o 2,98%. To ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Najniższe emerytury wzrosną o prawie 30 złotych brutto.

Jak ogłosiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie w tym roku 102,98%. Od 1 marca w województwie lubelskim około 390 tys. osób otrzyma wyższe świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o prawie 3%.

W ZUS waloryzacji podlegają: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmie świadczenia przyznane do końca lutego 2018 roku.
Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

Wzrośnie również między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ja osoby, które mają długi staż ubezpieczeniowy. Kobiety od 20 roku życia, natomiast mężczyźni od 25 roku życia.
Z datą wejścia w życie zmian po waloryzacji minimalna emerytura będzie wynosiła 1029,80 zł brutto, gdzie dotychczas był to 1000 złotych.

Od marca emeryci, którzy pobierają pobierają emeryturę przyznaną przez ZUS z urzędu po rencie z tytułu niezdolności do pracy, mogą liczyć na podwyżkę ze względu na zmianę przepisów. To osoby, którym ZUS przyznał emeryturę z urzędu przed 1 marca 2017 roku w kwocie niższej niż 1000 zł brutto (emerytura z urzędu po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) lub750 zł brutto (emerytura z urzędu po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Wypłacone im zostanie wyrównanie do 1000 zł lub 750 zł za okres od 1 marca 2017 do końca lutego 2018 roku (o ile emerytura nie była w tym czasie zawieszona). A od marca tego roku ich świadczenia zostaną także zwaloryzowane – czyli wzrosną do 1029,80 zł i 772,35 zł.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *