Podział odpadów uległ zmianie. Obowiązuje nowa kolorystyka worków

Podział odpadów uległ zmianie. Obowiązuje nowa kolorystyka worków 15

Zgodnie z nową ustawą właściciele nieruchomości sami muszą zaopatrzyć się zarówno w pojemnik na śmieci jak i w worki. Jest aż pięć grup odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra z dnia 29 grudnia 2016 roku dotyczącego sposobu selektywnej zbiórki wybranych frakcji odpadów miasto również wprowadziło zasady z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Do tej pory na terenie miasta mieliśmy cztery frakcje tzn. frakcja mokra, sucha, szkło i popiół. Osoby, które zadeklarowały segregacje w urzędzie miasta muszą dostosować się do tego rozporządzenia.

– Zmieniło się głównie to, że z frakcji suchej, której już nie ma, został wydzielony papier oraz tworzywa sztuczne i metale. Natomiast pozostało szkło i popiół. Frakcja mokra została wydzielona na frakcje mokrą i biodegradacje, odpady biodegradowalne – informuje nas Artur Zaborowski, wiceprezes zarządu Komunalnika.

Mieszkańcy już od 1 stycznia powinni sami się zaopatrzyć w kolorowe worki, ponieważ nie będą ich otrzymywać od firmy przewozowej. Zasada ta wprowadzona została w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biała Podlaska.

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Biała Podlaska

Worek niebieski (papier): opakowanie z papieru, karton, tektura (także falista), gazety, czasopisma, książki i zeszyty, katalogi, ulotki, prospekty, papier szkolny, biurowy, zadrukowane kartki, torebki i worki papierowe, papier pakowy.

Worek zielony (szkło): butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Worek żółty (metale i tworzywa sztuczne): butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione), plastikowe nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych (śmietanie, jogurtach, ketchupie), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, zdjęcia, kalki, zatłuszczony papier, folia aluminiowa, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości i kosmetykach, puszki po napojach, konserwach, „drobny” złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle, zakrętki do słoików, styropian, zabawki, metale kolorowe, resztki zużytych ubrań oraz buty.

Zużyte ubrania można również wrzucać do pojemników na ubrania rozstawionych na terenie miasta Biała Podlaska.

Worek brązowy (odpady ulegające biodegradacji): rozdrobnione lub pocięte gałęzie drzew i krzewów, chwasty, skoszona trawa, liście, kwiaty wraz z ziemia kwiatową, trociny i kora drzew, resztki kompostowe.

Frakcja resztkowa „mokra” – resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) – kości zwierząt, fusy z kawy i herbaty, pieluchy jednorazowe i podpaski, zużyte pampersy i podkłady higieniczne, zużyte ręczniki papierowe.

Worek dowolny lub pojemnik metalowy na kółkach (popiół) : popiół i żużel z palenisk domowych, porcelana, doniczki ceramiczne, szklanki i inne typu acro. (ze względu na ciężar oraz przepisy bhp prosimy o napełnianie worków do 30 kg)

Worki na śmieci można zakupić w firmie „Komunalnik” na stacji paliw przy ul. Jana Pawła 33.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *