Pokaż czym jest bezpieczeństwo i wygraj

Pokaż czym jest bezpieczeństwo i wygraj 16

Multicentrum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej organizuje konkurs plastyczny pt. „Bezpieczni na drodze”. Skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 10 lat z terenu miasta i powiatu bialskiego. Autorzy będą mieli za zadanie przedstawienie własnej interpretacji bezpieczeństwa na drodze.

Konkurs polega na wykonaniu pracy w formacie A4 w dowolnej technice. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu. Prace należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz podać wiek autora. Należy złożyć je wraz z formularzem zgłoszeniowym w Multicentrum lub wysłać pocztą. Decydować będzie termin wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego. Termin mija 26 sierpnia.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 sierpnia o godzinie 16 podczas wydarzenia „Odjazdowe zakończenie wakacji” w Multicentrum.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *